Žaidimų savaitgalis (seminaras)

Žaidimų savaitgalis (seminaras)

Žaidimų savaitgalis „Jei netapsite kaip vaikai…“ (Mt 18,3)

2012 m. spalio 26 – 28 d.d. su Šv. Jono apaštalinėmis seserimis Senuosiuose Trakuose Viešpaties Apreiškimo vienuolyne

Programa

Penktadienis
Nuo 19h atvykimas, įsikūrimas
19.30 vakarienė, susipažinimas
~ 20.30 žaidimų pradžia
 
 Šeštadienis
6.15 Vidinė malda (norintiems)
7.00 Rytmetinė (norintiems)
8.00 pusryčiai
9.00 paskaita „Socialinė-antropologinė žaidimo reikšmė“……- žaidimo įtaka asmenybės
augimui, laiminčio/pralaiminčio santykis, žaidimas kaip savęs ir kito pažinimo priemonė
ir t.t.
10.30 žaidimai
12.00 Šv. Mišios, Dieninė (norintiems)
13.15 pietūs
Laisvas laikas
 15.30 žaidimai
17.30 adoracija (norintiems)
18.30 Vakarinė (norintiems)
19.00 vakarienė
~20h dienos aptarimas, pasidalinimas, žaidimai…
 
Sekmadienis
6.15 Vidinė malda ( norintiems)
7.00 Rytmetinė
8.00 pusryčiai
9.30 Šv. Mišios su parapija
10.30 paskaita „Ar Dievas žaidžia?“
11.30 žaidimai
13.00 Dieninė (norintiems)
13.15 pietūs, pasidalinimas
15.30 tvarkymasis, išvykimas

Užsirašyti arba daugiau informacijos galite gauti el. paštu sen.trakai.registracija@gmail.com arba tel. : 86 46 833 63