Auklėjimo klaidos prieš 100 metų

Auklėjimo klaidos prieš 100 metų

Nerealiai džiaugiuosi suradus tokią vertingą knygutę išverstą į lietuvių kalbą ir išleistą vos ne prieš šimtmetį :)

Mano džiaugsmui nėra galo!!!! Tiesiog siurbiu ją, o kartu negaliu atsistebėti,  kad ir prieš tą šimtmetį tiek protingų žmonių būta …

Taip linksma skaityti, tad nekantraudama dalinuosi su jumis pirmosiomis ištraukėlėmis…

Vertėjo žodis

„Auklėjimo reikalams skiriama lietuvių literatūra auga labai pamažu, tačiau domėjimasis auklėjimo dalykais, verčiamas gyvenimo, vis stiprėja. Manau, kad susidomėjusiems tais dalykais galės ir šis vertimas patarnauti. Kita dalis, labai patenkinta savo buitimi, snūduriuoja surambėjusi. Pro jos akis praeina nepastebėtos didžiausios vaikų ydos, dažniausiai atsiradusios dėl auklėjimo klaidų, neišjudindamos jų proto ir širdies iš sustingimo. Gal ir tuos auklėjimo dalykų abuojus ir užkietėjėlius šis vertimas, patekęs į rankas, kiek išjudins. Jis skiriamas tėvams, vaikų darželių darbininkėms, pradžios bei aukštųjų mokyklų mokytojams ir visiems kitiems asmenims, kuriems tenka susidurti su vaikų ir jaunuomenės auklėjimu.

Šią knygą versti pasirinkau todėl, kad joj nors trumpai, bet gyvai ir vaizdžiai liečiami ir teoriniai ir praktiniai auklėjimo dalykai. Jie svarstomi visašališkai. Pagaliau, tų dalykų svarstymas nesiriboja specifiškai austrų kraštu, kuriam priklauso autorė, bet tinka bet kuriai žemei, kur rūpinasi vaikų ir jaunuomenės brendimu…“

Autorės Hildegard Hetzer (Vienos Psicologijos Instituto bendradarbė)

Prakalba

„Auklėjimo taisyklės, jeigu jos pasisavinamos ir vartojamos mechaniškai, gali būti didelių nelaimių pradžia, o teisingai jas pritaikyti atskiriems atsitikimams gali tik gerai nusimanantieji auklėjimo dalykuos, todėl čia ir nebus išdėstytos tokios griežtai nustatytos taisyklės. Šia knyga noriu sudominti platesnius sluoksnius apsvarstant tuos faktus, į kuriuos bando įsikišti auklėjimo vardu kiekvienas, kuris laiko save bet kokiuo auklėtoju, o auklėtoju dedamės kiekvienas esąs. Čia stengiamasi padėti vieniems žmonėms su kitais nustatyti tinkamus auklėjimo santykius, todėl šiam tikslui ir skiriami šie puslapiai. Norint susidomėjimą sužadint, atrodė, bus tikslinga pradėti visa eile auklėjimo klaidų, tuo būdu parodant padarinius, kuriuos gali sukelti nereikalingas įsikišimas į vaiko brendimo raidą. Tos auklėjimo klaidos nagrinėjamos antrojoj dalyj, o pirmojoj liečiami tik bendriausieji auklėjimo dalykai.

Medžiaga, kuria paremti šie išvedžiojimai, iš dalies surinkta ilgus metus dirbant auklėjimo patarimų biuruose, kuriuos aš turėjau progos vesti prie Vienos miesto savivaldybės išlaikomų vaikų globojimo centrų, o iš dalies papildyta mielai man suteiktais pareiškimais Elbingo Pedagoginės Akademijos studentų ir studenčių, kurie patys yra turėję progos matyti ar patirti auklėjimo klaidas. Prie tų pačių problemų literatūroj bandyta prieiti kitu keliu. Faulhaber’is, pavyzdžiui, sau medžiagą sėmė iš kūdikystės atsiminimų….“

 

Jei bus įdomu, pažadu tęsinį….

E.B. :)