SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS MIELOSIOS MAMOS!

Noriu palinki Šventų Kalėdų proga, kad Tėvas mus guostų, kai neleidžiame būti guodžiamos, išlietų Savo meilę, kai mes jos nebesitikime ir grąžintų jėgas, kurių netekome kentėdamos sielvartą ar paskendusios kasdieniuose darbuose.

 Dar linkiu, kad Tėvas Jums ir man padovanotų maišą juoko. Juoko  Jūsų ir mano  namams. Viename laiške Motina Teresė rašė apie savo draugę Gabrielę: „Ji gražiai darbuojasi Jėzaus labui – svarbiausia tai, kad ji moka vienu metu ir kentėti, ir juoktis. Tai visų svarbiausia – ji kenčia ir juokiasi“.

Tad linkiu, kad ir kokios pavargusios, silpnos bebūtumėme, mūsų širdis  nepailstų džiaugtis gyvenimu, savo Kūrėju, mylimais žmonėmis ir atliktais darbais.

Su Šventomis Kalėdomis!

Rosana